Moja korpa (0)
  • Nema proizvoda u korpi.

Edukacija

Pasti S Kruške

„Nisam pao s kruške“ – reći će neko kad hoće da istakne kako nije lud, glup, naivan, blesav, budala i sl. Zašto baš s kruške? Zbog čega su glupost, smušenost, neljubaznost i slične negativne ljudske osobine povezane upravo s tim, a ne sa nekim drugim drvetom ili voćkom (recimo, jabukom, ili trešnjom i sl.)? Objašnjenje za to može se naći u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. „U suprotnosti sa jabukom“ – piše tu Čajkanović – „kruška se smatra za zlo drvo, za drvo zlih demona. U narodnim pripovetkama pod kruškom skupljaju se đavoli… Na krušci nalazi se i veštica. Da kruška može imati za veštice privlačnu snagu, vidi se i iz jedne slavonske varijante poznate formule koju veštice govore kad se mažu mašću da bi poletele: ’Ni o kladu ni o panj, ni o drvo ni o kamen, ni o krušku Todorovu’. Stara kruškova drveta kod našeg su naroda na zlu glasu.“ Iako je kruška, po Čajkanoviću, „u staroj religiji, izvesno, imala bolji ugled i čak uživala izvestan kult“, za šta se navode i brojni primeri, naš narod ju je uglavnom doživljavao kao „zlo drvo“, na kome se skupljaju demoni, đavoli, veštice i druga zla čudovišta, pa čak i sama Smrt. Zato je one koji bi se slučajno našli u tom društvu, na krušci, pa pali s nje, narod smatrao ludim, glupim, nerazboritim i sl. Tako su, onda, nastali i ustaljeni izrazi: kao da je pao (pala) s kruške – „zbunjen, smeten, smušen“ ili „zbunjena“, „smetena“, „smušena“ i sl., nisam (nisi, nije itd.) pao s kruške, u značenju: „nisam (nisi, nije itd.) lud, budala, glup, ograničen i sl.“

Uputstvo za slanje rukopisa

Kako bi proces slanja i odabira rukopisa bio što brži i jednostavniji, molimo vas da se pridržavate dole navedenih pravila:

  • Predlog rukopisa šalje se isključivo putem mejla, na adresu dijana.t@prometej.co.rs
  • Predlog rukopisa treba da sadrži kratku biografiju autora sa kontakt podacima, sinopsis dela, obim i sadržaj, kao i objašnjenje zbog čega bi delo trebalo da se nađe u produkciji IK Prometej.
    
Prilikom slanja predloga rukopisa, nije potrebno da nam šaljete celokupno delo.
  • U roku od 90 dana od prispeća predloga, bićete obavešteni o daljoj odluci naših urednika, te ukoliko za tim bude bilo potrebe, biće zatraženo da pošaljete celokupno delo na čitanje. U suprotnom, mejlom će Vam biti upućen negativan odgovor.
  • O konačnoj odluci nakon faze čitanja celokupnog rukopisa obaveštavamo Vas u roku od 90 dana, takođe mejlom.

Prijava na bilten

Budite obavešteni o novostima i akcijama u IK Prometej.