Moja korpa (0)
  • Nema proizvoda u korpi.

Edukacija

Božić-Bata

O zimskim praznicima pre Drugog svetskog rata deci su donosila poklone i veselila ih dva dobra starca – Sveti Nikola (za Nikoljdan) i Božić-Bata (za Božić). Posle toga rata, skoro do naših dana, dolazio je zvanično samo jedan – Deda Mraz. Ali, vremena se menjaju i oni su se ponovo vratili u naše domove – noseći, pored dečijih poklona, i jedno zanimljivo pitanje za odrasle. Zašto se taj dobri starac sa dugom sedom bradom, kako ga deca zamišljaju zove upravo tako – Bata.

U našem jeziku, prema velikom šestotomnom Rečniku Matice srpske, bat(ili bato) je „1. naziv od mila za brata, devera, muško dete: ređe za oca“, 2. (samo u petom padežu, vokativu) – „kao uzrečica (često sa zamenicom „moj“) drug, prijatelj“, „3. odvažan, hrabar čovek, delija, đida“.

Nijedno od ovih značenja ne može se vezati za Božić-Batu, čak ni ono „otac“, jer je to značenje, kako je već rečeno, toliko retko da je teško pretpostaviti da bi se odnosilo upravo na Božić.

Istina, u nekim evropskim jezicima Božić-Bata naziva se Otac Božić (francuski pere Noel) ili Tata Božić (talijanski Babbo Natale). Izgleda da je ime Božić-Batnastalo u nas na osoben i veoma zanimljiv način. Profesor Novosadskog univerziteta i istoričar književnosti dr Božidar Kovaček pretpostavlja, sasvim osnovano, da je ime Bat(u vezi Božić-Bata) postalo od glagola batat(sa značenjem: „ lupati “, „ udarati “). Na prvi pogled ta je pretpostavka čudna i neverovatna.

Jer, kakve veze može imati Božić-Bata sa glagolom lupatili udarat!? Ipak, veza postoji. U zbirci Srpske narodne pjesme Vuk Stefanović Karadžić zabeležio je, pored mnogih drugih, i tri božićne pesme. Jedna od te tri pesme glasi ovako:

Božić, Božić bata

Na oboja vrata,

Nosi “ kitzlata „

Da pozlatvrata

i oboja poboja.

U svim varijantama ove pesme imamo glagol batatu kontekstu koji upućuje na značenje „udarati“, „lupati“ i sl.: Božić štapom bat(tj. udara lupa, kuca) na oboja vrata.

Uputstvo za slanje rukopisa

Kako bi proces slanja i odabira rukopisa bio što brži i jednostavniji, molimo vas da se pridržavate dole navedenih pravila:

  • Predlog rukopisa šalje se isključivo putem mejla, na adresu dijana.t@prometej.co.rs
  • Predlog rukopisa treba da sadrži kratku biografiju autora sa kontakt podacima, sinopsis dela, obim i sadržaj, kao i objašnjenje zbog čega bi delo trebalo da se nađe u produkciji IK Prometej.
    
Prilikom slanja predloga rukopisa, nije potrebno da nam šaljete celokupno delo.
  • U roku od 90 dana od prispeća predloga, bićete obavešteni o daljoj odluci naših urednika, te ukoliko za tim bude bilo potrebe, biće zatraženo da pošaljete celokupno delo na čitanje. U suprotnom, mejlom će Vam biti upućen negativan odgovor.
  • O konačnoj odluci nakon faze čitanja celokupnog rukopisa obaveštavamo Vas u roku od 90 dana, takođe mejlom.

Prijava na bilten

Budite obavešteni o novostima i akcijama u IK Prometej.