Синиша Корица

Раскршћа без путоказа – приче самосталне, исповест непрекидана
Синиша Корица, неуморни списатељ, добар познавалац тема из историје, филозофије, социологије као и лепе књижевности, а нарочито проблема везаних за основно опредељење и животни позив [...]
Умирање Југославије
У сусрету историјских и биографских података Синиша Корица нам на оргиналан начин приказује размену дарова између природом прелепе Србије и турбулентних друштвених процеса у сопственој [...]
Ожиљци времена
Књига „Ожиљци времена“ је рамансирано есејистичка аутобиографија али и својеврсна хроника времена. Аутор је анализирао друштвене процесе али на један оргиналан начин, путем прича из [...]
АУТОБИОГРАФИЈА ИСТОРИЈЕ
Историјски роман чија се радња одвија од Косовског боја до транзиције. На преломима историјских догађаја вучене паралеле, нека врсти колумни, са временима данашњим. Романизирани део [...]