Никола Гаровников

Никола Гаровников рођен је такође у Новом Саду, а са Ксенијом је седео у клупи у средњој школи. Његово даље техничко усавршавање на Грађевинском факултету у Новом Саду, па потом специјалистичке студије у иностранству, свакако је оставило лични печат на првом роману у његовој списатељској каријери под именом – Додир одаје.

Додир одаје
Роман Додир одаје је роман првенац двоје аутора, Ксеније Ћаћић и Николе Гаровникова. Ова згуснута љубавна прича која се одвија највећим делом у Новом Саду, [...]