Милан Петек Левоков

Рођен 1960. у Птују (Словенија), а детињство провео у месту Велика Недеља код Орможа. Након завршених студија права у Љубљани, сели се у Нову Горицу, где и данас живи и ради као судија Основног суда. Пише романе, кратку прозу и поезију. У оквиру кратке прозе опробао се готово у свим врстама и жанровима (научна фантастика, хумор и сатира, путописи, реалистичке новеле и постмодерна кратка

прича за одрасле, кратка проза за децу и младе итд.). За емисију Радија Словенија Лаку ноћ, децо! написао је више од сто бајки, а пише и поезију за децу и младе.

 

Има четрдесет осам самосталних књига – романа, књига поезије, збирки кратких прича за одрасле и збирки бајки. До сада је написао пет романа: Ljudje na burji, Pesem črne golobice, Ujetniki monsuna, Vročica и Kdo se še boji Anne Riesmann? као и три омладинска романа. Издао је пет збирки песама: Paris at night, Ujeti vodo med prsti, Slovenske pisarije, Pesnike streljat – šus v glavo in pika! и Lahko noč, Charles Bukowski.

Заједно са другим ауторима присутан је и у антологијама објављеним у Словенији, Србији и САД: Љубичасти кишобран, Антологија словеначке приче за децу и младе (Легенда, Чачак, 2014), Love Postcards, International Anthology of Poetry (USA, NIGHTinGALE Publisher, 2018). Његова књига бајки за децу Iz pravljičnega vrta (From the Garden of Fairy Tales) преведена је на енглески језик, а на српски језик има две преведене књиге за децу: Мачак Фердо и Бајке сиње птице као и избор песама Лаку ноћ, Буковски. У Словенији је добитник више награда за своје

стваралаштво, а у Србији је за књигу Мачак Фердо добио награду „Сунчани сат“ (2016), која се додељује за књижевно стваралаштво за младе.

Људи на бури
Роман „Људи на бури” Милана Петека Левокова мозаичке је структуре. Главни ток романа је дат кроз лик Иве, малог, обичног човека, путара, а уз тај [...]