Ладислав Чањи

Ни пепео ти неће замести траг
ЖИВЕТИ – МАКАР У ПЕСМИ – СМИСЛЕНО   Неоспорна предност за аутора је особеност – као претпоставка оригиналног виђења познате стварности и као тематска и [...]