Ксенија Ћаћић

Ксенија Ћаћић је рођена новосађанка, где тренутно живи и ради. Љубав према прози развија похађајући часове код Проф. др Милоша Милошевића у Исидориној гимназији. Иако се по завршетку Економског факултета у Суботици, као дипломирани економиста почела бавити цифрама и маркетингом, љубав према писању никада се није гасила, што је изродило роман првенац – Додир одаје, који је написала заједно са својим најбољим пријатељем Николом Гаровниковим.

Додир одаје
Роман Додир одаје је роман првенац двоје аутора, Ксеније Ћаћић и Николе Гаровникова. Ова згуснута љубавна прича која се одвија највећим делом у Новом Саду, [...]