Јулијан Тамаш

Јулијан Тамаш (Врбас, Бачка, 4. август 1950) редовни је професор Русинске књижевности и Украјинске књижевности са општом књижевношћу. Предавао је на Филозофском факултету у Новом Саду (1975–2015) и на универзитетима Ужгорода, Лавова, Кијева, Прешова, Филаделфије, Торонта, Чикага, Трира, Тартуа, Београда, Загреба и Броцлава. За академика Националне академије наука и уметности 2004. године. Почасни је доктор Ужгородског националног универзитета (2009).

Песник, романсијер, есејист и филолог, објавио је педесет пет ауторских књига и преко хиљаду јединица из књижевности и науке о књижевности о свим словенским књижевностима и поетикама регионалних и малих књижевних традиција у свету, увек са теоријским и компаративним приступом.

Тамаш пише на русинском, српском и украјинском језику и по томе, као и по вредносним оријентацијама и поетици, сврстава се у средњоевропске писце, што најчешће има за последицу да, као и свако ко припада свима – не припада никоме, а логично би било да га као свог писца прихватају најмање три наведене језичке, књижевне и културне традиције.

Тиски цвет
Кроз биолошку историју инсекта lat. Palingenia longieatuda и локалну легенду о цветању Тисе или тиским воденим цветовима Ephemeroptra, везаних за предисторијске почетке свог настанка, вековима [...]
Испред смртног таласа
Књига „Испред смртног таласа“ тестаментарна је књига аутора. У основи полази као љубавна поезија, са амбицијама да говори о универзалијама људског живота, као верзија словенског [...]