Јован Шекеровић Јоја

Јанковић Стојан
О Стојану Јанковићу мало је шта написано. Премало у односу на његова дјела, при чему су и сјећања на њега добрим дијелом ослоњена на бројне [...]