Димитрије Панфилов

Кристали ума и душе
Похвала Димитрију Панфилову и његовим Панфилијадама У природи је ставри да умни и духом обдарени људи највише уживају у манифестацијама духа које, плене ум и [...]